Ćwiczenia

Winter Olympics

wykonań: 15, śr. wynik: 43%, poziom: 2, profil: Gimnazjum Szkoła średnia Dorośli

Podaj brakujące słowo by uzupełnić zdanie. Liczba poziomych kresek odpowiada liczbie brakujących liter.