Polityka Prywatności

1. Definicje
1.1 'Englishcafe.pl' - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.englishcafe.pl poświęcona nauce i promocji języka angielskiego, prowadzona przez firmę JOEY, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki
1.2 'Użytkownik' - osoba dokonująca rejestracji konta w Englishcafe.pl lub korzystająca z tej strony bez posiadania konta
1.3 'Konto' - konto Użytkownika rejestrowane w Englishcafe.pl

2. Dane osobowe
2.1 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy Państwa, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma JOEY z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, NIP 732-183-04-18
  2. Państwa dane osobowe wykorzystywane są jedynie do realizacji i marketingu usług świadczonych przez Englishcafe.pl i nie będą udostępniane innym odbiorcom
  3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwi świadczenie usług przez Englishcafe.pl
3. Newsletter
3.1 Newsletter rozsyłany jest do Użytkowników posiadających Konto w Englishcafe.pl którzy wyrazili na taką korespondencję zgodę.
3.2 Newsletter może zawierać informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.).
3.3 Newsletter służy informowaniu Użytkowników o bieżących sprawach technicznych i promowaniu usług świadczonych przez Englishcafe.pl.
3.4 Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletter'a przez wysłanie takiej informacji na adres info@englishcafe.pl.

4. Cookies
4.1 Ciasteczka to informacje zapisywane na urządzeniu Użytkonika przez przeglądarkę internetową, służące zapewnieniu pełnej funkcjonalności Englishcafe.pl.
4.2 Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć obsługę ciasteczek jednak dezaktywuje tym samym pełną funkcjonalność Englishcafe.pl, w szczególności uwierzytelnianie i logowanie Użytkownika.
4.3 Instrukcje wyłączenia obsługi ciasteczek w najpopularniejszych przeglądarkach znajdują się pod poniższymi adresami www:
  1. Internet Explorer
  2. Mozilla Firefox
  3. Opera
  4. Safari
  5. Chrome
5. Ograniczenie odpowiedzialności
5.1 Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług lub towarów podmiotów, które zostały umieszczone w Englishcafe.pl komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
5.2 Englishcafe.pl nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Englishcafe.pl przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

6. Aktualizacja Polityki Prywatności
Data ostatniej aktulizacji będąca wersją obecnie obowiązującą: 30.08.2016.