Extras

“Early to bed, early to rise, makes a man healthy wealthy and wise.”

dosł. Wcześnie do łóżka, wcześnie wstać - czyni człowieka zdrowym, zamożnym i mądrym.
zaloguj się jeśli chcesz dodać komentarz,
jeśli nie posiadasz konta, możesz je tutaj założyć